• فروش
 • 26 اردیبهشت 1403
 • ۱ بازدید

اداری

توضیحات

واحدهای 73 و 85 و 90و 110 متری

 در طبقات 1 تا 7

8طبقه/ 54واحد(مجتمع پزشکی)

 قیمت :متری 55 میلیون

20 درصد نقد با شرایط ویژه/الباقی اقساط با سود 30 درصد

جزئیات ملک

 • 81/55
 • خدماتی(دفترکار)
 • فروش
 • اول تا هفتم
 • ۷۳ متر
 • ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵۴ واحد

املاک مشابه

خدماتی

 • اول تا ششم طبقه
 • 162 متر مربع
۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 90 متر مربع
0 رهن , 0 اجاره

خدماتی

 • 1 اتاق
 • 5 طبقه
 • 45 متر مربع
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , 0 اجاره

خدماتی

 • 4 طبقه
 • 89 متر مربع
۴,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 3 اتاق
 • 3 طبقه
 • 170 متر مربع
۱۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش خدماتی

 • 4 طبقه
 • 64 متر مربع
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 145 متر مربع
۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • اول تا پنجم طبقه
 • 80 متر مربع
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش خدماتی

 • 100 متر مربع
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

خدماتی

 • 2 اتاق
 • 4 طبقه
 • 100 متر مربع
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , 0 اجاره

خدماتی

 • 2 طبقه
 • 211 متر مربع
۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش خدماتی

 • اول ودوم طبقه
 • 140 متر مربع
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 2 اتاق
 • 4 طبقه
 • 90 متر مربع
۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش خدماتی

 • 2 اتاق
 • اول رو به نما طبقه
 • 71 متر مربع
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • 4500 متر مربع
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش خدماتی

 • سوم طبقه
 • 80 متر مربع
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش خدماتی

 • اول تا هشتم طبقه
 • 110 متر مربع
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن واجاره خدماتی

 • 3 اتاق
 • ششم طبقه
 • 100 متر مربع
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

خدماتی

 • 223 متر مربع
۱۹,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره
https://viraamlak.com/