جستجو

فروش ویلا

 • اول و دوم طبقه
 • 730 متر مربع
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا

 • 2 اتاق
 • 2 طبقه
 • 95 متر مربع
۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا

 • 2 اتاق
 • منفی دو طبقه
 • 85 متر مربع
۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا

 • 2 اتاق
 • منفی یک طبقه
 • 85 متر مربع
۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا

 • 2 اتاق
 • 5 طبقه
 • 115 متر مربع
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا

 • 1 اتاق
 • 3 طبقه
 • 90 متر مربع
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا

 • 2 اتاق
 • 2 طبقه
 • 160 متر مربع
۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , 0 اجاره

ویلا_آپارتمان

 • 300 متر مربع
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا_آپارتمان

 • 150 متر مربع
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا_آپارتمان

 • 90 متر مربع
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا_آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1 طبقه
 • 145 متر مربع
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا_آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 3 طبقه
 • 135 متر مربع
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا_آپارتمان

 • 1 طبقه
 • 102 متر مربع
۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا_آپارتمان

 • اول تا چهارم طبقه
 • 140 متر مربع
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا_آپارتمان

 • 210 متر مربع
۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://viraamlak.com/category/villa_apartment
https://viraamlak.com/