• فروش
 • 26 اردیبهشت 1403
 • ۱ بازدید

آپارتمان

توضیحات

125متر

2خواب

طبقه1و4

4طبقه/4واحد

فول امکانات/ بدون نصبیجات

هرواحد350 میلیون وام دارد

طبقه1 متری30 میلیون

طبقه4 متری34میلیون

 

 

جزئیات ملک

 • 32/221
 • آپارتمان
 • فروش
 • ۱و۴
 • ۲ خواب
 • ۱۲۵ متر
 • ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۵ واحد

املاک مشابه

فروش آپارتمان

 • 3 اتاق
 • دوم تا پنجم طبقه
 • 146 متر مربع
۵,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • اول و دوم طبقه
 • 160 متر مربع
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

آپارتمان

 • 2خواب اتاق
 • ۱ طبقه
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • اول و چهارم طبقه
 • 115 متر مربع
۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • چهارم و پنجم طبقه
 • 340 متر مربع
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۴,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 3 طبقه
 • 145 متر مربع
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 4 طبقه
 • 160 متر مربع
۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2خواب اتاق
 • 1و 2و 4 طبقه
 • 120 متر مربع
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1 طبقه
 • 119 متر مربع
۲,۹۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 3 طبقه
 • 162 متر مربع
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , 0 اجاره

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 1 و 4 طبقه
 • 160 متر مربع
۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 3 طبقه
 • 144 متر مربع
۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 5 طبقه
 • 135 متر مربع
۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اپارتمان

 • 2 اتاق
 • 3 طبقه
 • 122 متر مربع
۳,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان

 • 3 اتاق
 • اول تا پنجم طبقه
 • 135 متر مربع
۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 1 طبقه
 • 160 متر مربع
۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 3 طبقه
 • 175 متر مربع
۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • اول تا چهارم طبقه
 • 115 متر مربع
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • اول و دوم طبقه
 • 115 متر مربع
۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 5 طبقه
 • 140 متر مربع
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://viraamlak.com/