• فروش
 • 24 اردیبهشت 1403
 • ۴ بازدید

آپارتمان

توضیحات

108 متر

 2خواب

طبقه2

6طبقه/12واحد

نوساز / آماده تحویل

 قیمت : متری 62 میلیون

جزئیات ملک

 • 33/218
 • آپارتمان
 • فروش
 • ۲
 • ۲ خواب
 • ۱۰۸ متر
 • ۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۲ واحد
 • نوساز

املاک مشابه

فروش آپارتمان

 • 3 اتاق
 • دوم وسوم طبقه
 • 200 متر مربع
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 3 طبقه
 • 190 متر مربع
۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 4 طبقه
 • 110 متر مربع
۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 1 طبقه
 • 160 متر مربع
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 3 طبقه
 • 220 متر مربع
۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 4 اتاق
 • 1تا 3 طبقه
 • 340 متر مربع
۴۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 2 طبقه
 • 180 متر مربع
۱۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1 طبقه
 • 146 متر مربع
۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن واجاره آپارتمان

 • 3 اتاق
 • چهارم رو به نما طبقه
 • 137 متر مربع
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 2 طبقه
 • 135 متر مربع
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1 طبقه
 • 115 متر مربع
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , 0 اجاره

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 5 طبقه
 • 105 متر مربع
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 6 طبقه
 • 130 متر مربع
۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اپارتمان

 • 2 اتاق
 • دوم،سوم و پنجم طبقه
 • 110 متر مربع
۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • اول تا چهارم طبقه
 • 160 متر مربع
۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • پنجم وششم طبقه
 • 150 متر مربع
۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 3 طبقه
 • 108 متر مربع
۳,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • اول تا پنجم طبقه
 • 100 متر مربع
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • اول تا هشتم طبقه
 • 160 متر مربع
۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 3 طبقه
 • 110 متر مربع
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://viraamlak.com/