• فروش
 • 24 اردیبهشت 1403
 • ۳ بازدید

آپارتمان

توضیحات

127متر 

 2خواب

 طبقه1 

4طبقه/ 4واحد

 واحد روبنما / مستر / 2بر/ دارای لابی / 

 برج 8 تحویل 

قیمت : متری 50 میلیون 

جزئیات ملک

 • 32/218
 • آپارتمان
 • فروش
 • ۱
 • ۲ خواب
 • ۱۲۷ متر
 • ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۴ واحد
 • در حال ساخت

املاک مشابه

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1 طبقه
 • 140 متر مربع
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 5 طبقه
 • 100 متر مربع
۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 4 اتاق
 • 4 طبقه
 • 360 متر مربع
۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

رهن واجاره آپارتمان

 • 3 اتاق
 • اول رو به نما طبقه
 • 185 متر مربع
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲۰۰,۰۰۰ اجاره

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 5 طبقه
 • 113 متر مربع
۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان

 • 3 اتاق
 • سوم طبقه
 • 177 متر مربع
۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • سوم وپنجم طبقه
 • 200 متر مربع
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 2 طبقه
 • 130 متر مربع
۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 4 طبقه
 • 135 متر مربع
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • اول تا ششم طبقه
 • 137 متر مربع
۳,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • اول و دوم طبقه
 • 158 متر مربع
۶,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • اول تاهفتم طبقه
 • 150 متر مربع
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 5 طبقه
 • 95 متر مربع
۳,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1 طبقه
 • 115 متر مربع
۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اپارتمان

 • 2 اتاق
 • 2 طبقه
 • 87 متر مربع
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 1 طبقه
 • 150 متر مربع
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1 طبقه
 • 90 متر مربع
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 5 طبقه
 • 108 متر مربع
۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 4 طبقه
 • 155 متر مربع
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 2 طبقه
 • 216 متر مربع
۱۳,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://viraamlak.com/