• فروش
 • 24 اردیبهشت 1403
 • ۳ بازدید

آپارتمان

توضیحات

183/5 متر

 3 خواب 

 مستر 

 فول امکانات/ تکمیل شده 

 مستاجر با ودیعه 400 میلیون و اجاره 20 میلیون نشسته

قیمت : متری 76 میلیون

جزئیات ملک

 • 22/570
 • آپارتمان
 • فروش
 • ۱
 • ۳ خواب
 • ۱۸۳ متر
 • ۱۳,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۴۰۱
 • ۴ واحد
 • 2سال ساخت

املاک مشابه

فروش آپارتمان

 • 3 اتاق
 • اول طبقه
 • 132 متر مربع
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 4 طبقه
 • 150 متر مربع
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپاررتمان

 • 2خواب اتاق
 • 2 طبقه
 • 128 متر مربع
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 2 طبقه
 • 115 متر مربع
۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1 طبقه
 • 103 متر مربع
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 5 طبقه
 • 120 متر مربع
۶,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • اول تا پنجم طبقه
 • 105 متر مربع
۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 1 و 3 طبقه
 • 160 متر مربع
۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 2 طبقه
 • 115 متر مربع
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 3 طبقه
 • 135 متر مربع
۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2خواب اتاق
 • 1تا 5 طبقه
 • 107 متر مربع
۳,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 2 طبقه
 • 159 متر مربع
۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 4 طبقه
 • 210 متر مربع
۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1 طبقه
 • 127 متر مربع
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 4 طبقه
 • 120 متر مربع
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 3 طبقه
 • 137 متر مربع
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱,۳۰۰,۰۰۰ اجاره

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 2 طبقه
 • 175 متر مربع
۷,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 4 طبقه
 • 175 متر مربع
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • سوم تا پنجم طبقه
 • 170 متر مربع
۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 4 طبقه
 • 110 متر مربع
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
https://viraamlak.com/