عنوان اسلاید 3

این بخش متن کوتاه در خصوص اسلاید شماره سه می باشد

عنوان اسلاید 2

این بخش متن کوتاه در خصوص اسلاید شماره دو می باشد

عنوان اسلاید 1

این بخش متن کوتاه در خصوص اسلاید شماره یک می باشد

1

املاک ویژه املاک ویرا

جدیدترین های املاک ویرا

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 2 طبقه
 • 149 متر مربع
۷,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 2 طبقه
 • 175 متر مربع
۱۰,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجاری

 • 55 متر مربع
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

تجاری

 • 45 متر مربع
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 3 طبقه
 • 217 متر مربع
۱۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خدماتی

 • همکف طبقه
 • 65 متر مربع
۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۶,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 2 طبقه
 • 92 متر مربع
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رهن , ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اجاره

اداری

 • اول تا هفتم طبقه
 • 73 متر مربع
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 2 طبقه
 • 115 متر مربع
۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1و2 طبقه
 • 112 متر مربع
۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 2 اتاق
 • 1 طبقه
 • 108 متر مربع
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان

 • 3 اتاق
 • 1و5 طبقه
 • 147 متر مربع
۵,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
املاک ویرا
املاک ویرا

دنبال خانه متناسب با پولتان میگردید ؟

ما می توانیم در کمترین زمان برای شما پیدا کنیم!

https://viraamlak.com/